Vägen från RO till YO

9/3 fastställde Försvarsmaktens personaldirektör ett interimistiskt regelverk som berör övergången från bland annat reservofficer till yrkesofficer. Beslutet innebär att regements- och flottiljcheferna får större frihet i att besluta om vilken kompletteringsutbildning som kan krävas för den enskilde reservofficeren och talar snarare om förmågor än formella kurskrav. Beslutet i sin helhet går att läsa på länken nedan.

 

interimistisk reglering av övergångar till off_k

Kommentera