Reservofficerarna följer utvecklingen noga

Försvarsmakten har idag sagt upp de centrala avtalen ÖVA och Rörlighetsavtalet. Avtal som även påverkar dig om reservofficer. 
 – Försvarsmaktens agerande är olyckligt och kommer få negativa följder för myndighetens anställda. Villkoren för de anställda – oavsett om du är soldat, reservofficer eller yrkesofficer – urholkas och i slutändan leder det till att Försvarsmakten får ännu svårare att rekrytera och behålla sin personal. Detta i ett läge när personalförsörjningen redan är mycket ansträngd, säger Reservofficerarnas förbundsordförande Magnus Konradsson i en kommentar.
Exakt hur de uppsagda avtalen kommer påverka dig som är reservofficer är ännu för tidigt att säga. Förbundet kommer i närtid att gå igenom och analysera följderna för dig som reservofficer. 
På Officersförbundets hemsida finner du aktuell information kring de övergripande följderna av de uppsagda avtalen officersforbundet.se

Kommentera