Officer till transport/logistik befattning i MALI

Allmänt
FN säkerhetsråd beslutade 25 april 2013 att inrätta en FN-ledd insats i Mali, United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, MINUSMA. Insatsen faller under kapitel VII i FN-stadgan med det mandat som därmed följer.
Regeringen beslutade den 12 juni 2014 att ge Försvarsmakten i uppdrag att planera och vidta förberedelser för ett svenskt militärt bidrag till MINUSMA bestående av förbandsdelar till insatsens underrättelseenhet ASIFU (All Sources Information Fusion Unit), nödvändiga stödenheter samt stabsofficerare. Det svenska bidraget ska under normala omständigheter uppgå till 250 personer på plats, men möjlighetet att förstärka till högst 400 personer. Huvuddelen av det svenska bidraget finns grupperade i TIMBUKTU som ligger i norra Mali.
För att stödja de svenska förbandsdelar som finns i Mali är ett NSE upprättat. NSE består av 7 personer och finns grupperat i Malis huvudstad BAMAKO.
Arbetsuppgifter
Ansvarar för godstransporter till, från och i operationsområdet i samråd med ATS. Bokning av godsflyg. Bokning av personaltransporter inom operationsområdet. Ansvarar för passagerarlistor mellan operationsområdet och civil flygplats. Upprättar tullhandlingar. Samordnar förbandsrotationer i samråd med ATS.
Stödjer S1 resebefäl i arbetet med ledighetsflyg, samt hanteringen avseende besök- och tjänsteresenärer.
Genomför egna personaltransporter mellan camp och flygplats. Packar, lastar och transporterar gods i operationsområdet, främst mellan flygplats och camp. Hanterar enskilda rotationer.
Stödjer övrig personal med inom NSE förekommande arbetsuppgifter.
Mycket samarbete med andra nationer och olika FN funktioner sker, varför god social förmåga och kulturell förståelse är mycket viktigt.
Krav
• Officer/reservofficer OR7/OF1-2
• God förmåga att kommunicera på Svenska och Engelska i både tal och skrift
• Körkort lägst klass B
• Någon form av ”movement control” utbildning alternativt utbildning i transportledningstjänst.
• Uppfyller FM krav avseende fysisk status för utlandstjänst(viss dispens kan medges).

Kvalificerande meriter
• Tidigare genomförd väl vitsordat utlandtjänst i transportbefattning
• Arbete med godshantering nationellt och internationellt
• Praktisk erfarenhet från arbete inom tjänstegrenen transporter (civ/mil)
• Kunskaper i Franska

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Med anledning av att FMLOG rekryterar mot en pågående insats kommer rekryteringsprocessen att avslutas i förtid, om en kandidat uppfyller ställda krav. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt för att få chansen att bli rekryterad.

Befattningslön: Lön enligt FM avtal
Nivå: OR 7/OF-1
Geografiskt läge: Boden/Bamako
Insatsperiod: Maj – November 2017
Utbildningsperiod: Jan-Apr 2017
Kontaktperson: C NSE Mali06 Kn Mikael Mosten 0505-45 10 00 (växel)

Kommentera