Försvarsmaktens medarbetarundersökning FM Vind

Försvarsmaktens medarbetarundersökning FM Vind genomförs årligen och syftar till att få en uppfattning kring medarbetarnas syn på Försvarsmakten som arbetsgivare och fånga upp områden med förbättringspotential.

För första gången någonsin ingår i år även den tidvis anställda personalen och därmed även du som är reservofficer. I dagarna ska du ha fått ett brev hemskickat med posten där webbadressen samt inloggningsuppgifter till undersökningen framgår.

Det är av stor vikt att du loggar in och genomför undersökningen. Dina svar hjälper Försvarsmakten att bli en bättre arbetsgivare för reservofficerare och identifierar områden där Försvarsmakten kan bli bättre.

Är du anställd RO och inte fått hem ett brev med inloggningsuppgifter? Kontakta då HR-direkt på telefon 08 – 514 390 00

Så här ser brevet ut: FM Vind från FM

Kommentera