Färsk dom i AD: Försvarsmakten diskriminerade reservofficerare

Reservofficerarna har tvingats att till Arbetsdomstolen driva ett mål mot Försvarsmakten eftersom sex reservofficerare särbehandlades i förhållande till yrkesofficerare inför och under missionen FS26 i Afghanistan. Försvarsmakten ska nu betala ut ersättningar och skadestånd om 229 000 kronor plus flera års ränta.

Tvisten, som pågått under flera år är en av många där Försvarsmakten missgynnat reservofficerare. Den 43-sidiga domen lämnar dock flera frågetecken efter sig. Bland annat berörs inte frågan huruvida en reservofficerare kan anställas en andra gång, utöver sin reservofficersanställning, för att tjänstgöra utomlands. I denna del kommer förbundet att försätta agera. Det är inte rimligt att en reservofficer som åker till Mali tillsammans med en yrkesofficer från samma hemmaförband inte ska ha rätt till utlandstraktamente, vilket yrkesofficeren har. Idag är det endast reservofficeren, av den militära personalen, som får ytterligare en anställning och därmed går miste om utlandstraktamenten. Yrkesofficeren, den kontinuerligt tjänstgörande soldaten och den tidvis tjänstgörande soldaten genomför alla sin tjänstgöring i en och samma anställning och får således även utlandstraktamente vid tjänstgöring utomlands.

Förbundet kommer nu i detalj att analysera domen.

Du kan läsa domen i sin helhet på Arbetsdomstolens hemsida

Kommentera