Är du redo för nästa steg som reservofficer? Sök Taktisk stabskurs (TSK) 2018-2019.

Kursen riktar sig till dig som går mot eller redan är placerad på en OF 3-befattning (major/örlogskapten). TSK genomförs av Försvarshögskolan som en tredelad kurs, med första kurstillfället 1 – 26 oktober 2018.

Det är respektive förband som ansvarar för att nominera kandidater till utbildningen. Om du vill ansöka, ta då snarast kontakt med ditt förbands HR-funktion och anmäl ditt intresse.

http://www.fhs.se/sv/utbildning/uppdragsutbildningar/militara-uppdragsutbildningar/taktisk-stabskurser/om-utbildningen/#content

 

Kommentera