Ansök om att bli medlem i Reservofficerarna

Reservofficersförbundet tar tillvara dina fackliga rättigheter
Reservofficersförbundet är en aktiv facklig part som företräder landets reservofficerare gentemot arbetsgivaren Försvarsmakten.  Som medlem i förbundet får du både stöd och rådgivning när du behöver det. Genom vår tidning Reservofficeren och hemsidan får du viktig information.

Så blir du medlem i Reservofficersförbundet.
Medlem i Reservofficersförbundet blir du att gå med i något av medlemsförbunden Svenska Flottans Reservofficersförbund SFRO eller Sveriges Reservofficerare SVEROF . Viktigt att tänka på är att Reservofficersförbundet endast företräder dig i ditt anställningsförhållande med Försvarsmakten och inte mot din civila arbetsgivare.  Vi rekommenderat att du går med i ett av de 23 fack – och yrkesförbund, som bildar Saco federationen, för ditt civila yrke. Du har då tillgång till yrkesinformation samt fackligt stöd vid behov även i ditt civila yrke.

Hur blir jag medlem i SVEROF?
För år 2018 är medlemsavgiften 350 kronor för medlemmar upp till 67 år. För medlemmar över 67 så är medlemsavgiften 200 kronor/år.
Sätt in summan på plusgiro 2796-1, ange namn och personnummer som meddelande.
Fyll i blanketten för medlemsuppgifter och skicka in till oss på kansli@sverof.org

Blankett för ansökan om medlemskap i SVEROF

Hur blir jag medlem i SFRO?
Sätt in 320 kr (200 kr för pensionärer) på BG 5327-2654 (eller PG 585 50-5). ange namn och personnummer som meddelande. Fyll i blanketten för medlemsuppgifter och skicka in till oss på kansli@sfro.se

Blankett för ansökan om medlemskap i SFRO

 

Kommentera