Din egen intresseorganisation

Reservofficerarna är en intresseorganisation med facklig kompetens för Sveriges reservofficerare.

 

Reservofficerarna som opinionsbildare och intresseorganisation.
Reservofficerarna driver ett aktivt opinionsarbete för reservofficerarnas sak. Till försvarets förfogande står femtusen reservofficerare som kan, vill och önskar att bidra till freden, friheten och stabiliteten nationellt och internationellt.  I en tid av besparingar och hårda prioriteringar krävs det samhällsekonomiskt hållbara och effektiva lösningar. I det här sammanhanget är reservofficeren en utmärkt komponent i ett nytt modernt, flexibelt och kostnadseffektivt försvar. Reservofficeren besitter såväl militärkompetens som civila nyckelkompetenser förvärvade genom studier och arbete i civila företag och organisationer.  Ett kunnande som på ett utmärkt sätt kompletterar den kunskap som yrkesofficerare och soldater bidrar med. Reservofficeren är en kostnadseffektiv och flexibel arbetskraft som kan tjänstgöra när behov finns. Genom sin närvaro i det civila samhället bidrar varje enskild reservofficer till den så viktiga folkförankringen.

Reservofficerarna tar tillvara dina fackliga rättigheter
Reservofficerarna är en aktiv facklig part som företräder landets reservofficerare gentemot arbetsgivaren försvarsmakten. Som medlem i förbundet får du både stöd och rådgivning när du behöver det. Genom vår tidning ReservOfficeren och hemsidan får du viktig information.

Så blir du medlem hos Reservofficerarna
Medlem hos Reservofficerarna blir du genom att gå med i något av medlemsförbunden Svenska Flottans Reservofficersförbund SFRO eller Sveriges Reservofficerare SVEROF .

 

Kommentera