Skatteverket

Beslut från Skatteverket angående tjänsteställe

Skatteverket har återigen satt ned foten i fråga om var reservofficerare bedöms ha sitt tjänsteställe. Försvarsmakten begärde i somras, för andra gången på mindre än 6 månader, att Skatteverket skulle ompröva bestämmelserna om att en reservofficer alltid anses ha sitt tjänsteställe i bostaden. Men nu svarar alltså Skatteverket – och lämnar samma tydliga svar som tidigare. 
I beslutet står bl.a. följande: ”Skatteverket anser att samtliga reservofficerare, både de som anställs som reservofficerare i grundanställning eller i någon annan anställningsform men ändå i egenskap av reservofficer, anses ha sitt tjänsteställe i bostaden.”
– Ett väntat svar. Lydelsen i Inkomstskattelagens (1999:1229) 12 kap 8§ är tydlig och går inte att misstolka, säger Reservofficerarnas chefsförhandlare Jonas Wiberg.
– Som reservofficer ska Försvarsmakten stå för resa och boende när du är inne och tjänstgör. Många av våra medlemmar går back ekonomiskt när de är inne och tjänstgör och att de då själva skulle stå för exempelvis både boende och resa till förbandsorten är inte rimligt, enligt Wiberg.
– Förhoppningsvis kan Försvarsmakten nu börja fokusera på att förbättra villkoren för sina anställda. Deras agerande hittills har dock rimmat illa med ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare, avslutar Wiberg.